Referat fra vellets årsmøte i 2023

Her er referatet fra årsmøtet i Raphamn Vel onsdag 5. april 2023.

Til årsmøtet møtte 4 fra styret samt 2 fra valgkomiteen og 1 medlem

Til referent ble valgt Anne Leine Andreassen 

Årsmelding

Det ble også i 2022 avholdt påskeskirenn og Olsokfeiring.
Når det gjelder påskeskirennet har det til nå vist seg umulig å få noen til å overta etter familien Herud.

Marit Hosarøygaard fortsetter å arrangere Olsokfeiring. 

Vellet har hatt representanter i Løypelaget og Stiglaget.

Regnskap

Det er mye arbeid å drive inn kontingenten og det kan være et alternativ å benytte Vipps for å se om det kan bedre inntektene til vellet, det vil da annonseres på Facebooksiden (Raphamn, gruppe for friluftsfolk). 
Beholdningen er på 25000. Regnskapet ble godkjent.

Løypelaget 

Løypenettet er som før men det er åpning for å endre traseer. 
Nytt møte i Løypelaget 10. juni.
Vellet diskuterte muligheten for å få scooterkjørte løyper på forvinteren før løypemaskinene kan kjøre og jobber videre med det. 

Stier

Stolpejakten legges ut på Raphamn til våren.

Det er lagt ut klopper, spes på myrer. 
Det sees på nye traseer.

Eventuelt

Brøyting av Raphamnsvegen er det hotellet som tar utgiftene til.

Sikteskive på Holtjønnpiggen, Marit Hosarøygaard jobber med dette. 

Det jobbes også med en værstasjon som har et prisanslag på ca 55 000 kroner, evt. legges denne ut som en spleis på FB. 

Kjell Arne Bakke skriver sammen med sin far på bok om Rondanes forgård og tar gjerne imot bilder, spesielt fra Raphamn. 


Neste årsmøte blir 27. mars 2024 (på Raphamn?)