Avløpsledning: Oppsummering av meningsmåling og svar til kommunen

Raphamn Vel har oppsummert meningsmålingen om en eventuell forlengelse av avløpsledningen gjennom et brev til Sel kommune den 8. januar 2020.

 

Sel kommune

v/ Bjørn Aabakken

 

En eventuell forlengelse av avløpsledningen på Raphamn

Det vises til tidligere korrespondanse om en eventuell forlengelse av avløpsledningen på Raphamn. Raphamn Vel har loddet stemningen for dette gjennom en meningsmåling i Facebook-gruppa «Raphamn – gruppe for friluftsfolk», supplert med informasjon på vellets nettside www.raphamnvel.no og e-post.

 

Resultatet av meningsmålingen på Facebook

Dette er resultatet per 8. januar 2020:

  • 29 har svart at de vil knytte seg til en avløpsledning (én per e-post)
  • 41 har svart at de ikke vil knytte seg til en avløpsledning (én i kommentarfeltet)

Det er altså avgitt stemmer fra 70 personer. I både JA- og NEI-gruppen kan vi ikke gå god for om absolutt alle som har stemt nødvendigvis har hytte på Raphamn, allerede er tilknyttet eller har mulighet til å knytte seg til dagens avløpsledning. Meningsmålingen gir likevel en indikasjon på hvordan hytteeiere stiller seg i spørsmålet om en eventuelt forlenget avløpsledning.

Til sammenligning er det 207 som har adresse på Raphamn, så vidt vi kunne finne ut. Av dem tilhører etter hva vi forstår:

  • Raphamnvegen: 129 hytter
  • Botthaugvegen: 29 hytter
  • Drogasetervegen: 49 hytter

Dersom man tar utgangspunkt i at alle hyttene i Drogasetervegen, seks hytter i Raphamnvegen (3 på Seterhaugen og 3 rett nedenfor hotellet) allerede har, eller har mulighet til, tilkobling, sitter vi igjen med 152 hytter som i dag ikke har mulighet for å knytte seg til avløpsledningen.
 

Vellets vurdering

Raphamn vel vurderer situasjonen slik:

Det er svært sprikende interesse for å knytte seg til en eventuell forlenget avløpsledning på Raphamn, med et flertall som ikke ønsker dette for sin hytte. Raphamn har en slik topografi, flere reguleringsplaner, så mange enkelteiendommer som en avløpsledning må passere og hytter som ligger spredt, at vi tror det kan være vanskelig å etablere et fellesinitiativ for hele den delen av Raphamn som ikke allerede har mulighet til å knytte seg til en avløpsledning.

Raphamn Vel mener at hytteeiere som ønsker en avløpstilknytning må gjøre dette på eget, privat initiativ. Dette kan for eksempel gjøres ved at hytteeiere, fortrinnsvis samlet i grupper, inngår et samarbeid med grunneier, eventuelt også med aktuelt veistyre og kommunen om forlengelse av avløpsledningen for sin teig.

En eventuell forlengelse av avløpsledningen på Raphamn bør etter vellets syn følge disse prinsippene:

1. Tilknytning til avløpsledninger må være frivillig for alle hytteeiere, altså ingen tvangstilkobling fra kommunens side.

2. Avløpsledninger må i minst mulig grad påvirke terrenget negativt og bør i så stor grad som mulig legges i tilknytning til veier, stikkveier og andre steder der det allerede er gjort inngrep i det opprinnelige landskapet.
 

Raphamn Vels rolle i denne saken har vært å kartlegge situasjonen etter oppfordring fra kommunens tekniske fagleder, og vellet som sådant vil ikke ta noen initiativ til en eventuelt forlengelse av avløpsledningen.


Otta, 8. januar 2020


På vegne av Raphamn Vel

Gjermund Øyhusom (styreleder)

Hans Peter Moe

Kjell Arne Bakke

Her er en oppsummering av saken per 22. desember 2019, altså før dette brevet ble sendt til Sel kommune den 8. januar 2020.