Interessert i avløps-tilknytning?

Vil du knytte deg til en kommunal avløpsledning på Raphamn? I så fall svar «JA» i meningsmålingen på Facebook eller send oss en e-post.

(22. desember 2019) Avløpsledning – en oppsummering

Raphamn Vel undersøker interessen for å få forlenget avløpsledningen på Raphamn, slik at de som  i dag ikke er tilknyttet får mulighet til dette. 


Si fra hvis du er interessert

Vil du knytte deg til en kommunal avløpsledning på Raphamn? I så fall:

Kanskje kan vi få lagt fiberkabler for Internett og web-TV mm. i samme grøfta, helt fram til den enkelte hytte.

Vann må du skaffe selv, alene eller sammen med andre. Det er da brønnboring som er aktuelt, dersom du ikke allerede har gjort det.


Avløpsledningen kryper oppover

Den kommunale avløpsledningen blir nå forlenget til den andre hytta overfor den tidligere «lunsjhytta» like ved Raphamnvegen, altså rett nedenfor avkjørselen til hotellets «direktørbolig». 

Sel kommune ved Bjørn Aabakken i Teknisk etat ser gjerne at det kommer et felles initiativ via vellet. I dag får kommunen spredte enkelthenvendelser, og han mener det er bedre med et samlet initiativ.


Hver enkelt må forplikte seg

For at kommunen skal sette i gang et slikt arbeid, må den vite hvor mange som er interessert i å tilknytte seg en kommunal avløpsledning.

Dersom interessen er stor nok vil vellet kontakte kommunen som da vil ta stilling til forespørselen i driftsutvalget og formannsskapet, og så må det legges inn i økonomiplanen.

Så vil kommunen lage en avtale med hver enkelt som må forplikte seg på at de blir med.

Prisen for hver enkelt vil avhenge av hvor mange som blir med. Å knytte seg til på et senere tidspunkt vil bli dyrere. 


Må ta de siste meterne selv

Hver enkelt av oss må selv bekoste arbeidet inn til hver enkelt hytte. Aabakken antyder at arbeidet tidligst kan starte i 2021, FORUTSATT stor nok interesse og er kommunalt vedtak.


Brev til kommuen 1. november 2019

Sel kommune v/Bjørn Aabakken

Det vises til samtale nylig om muligheten for å forlenge den kommunale avløpsledningen på Raphamn. Raphamn Vel lodder nå stemningen for dette gjennom en meningsmåling i Facebook-gruppa "Raphamn, gruppe for friluftsfolk" for å avklare hvor mange som kan være interessert i å koble seg på dersom dette skulle bli aktuelt. Svaralternativene er «JA» og «NEI».

I den anledning har vi mottatt spørsmål om kostnader, hvordan dette kan gjøres på Raphamn uten at det påvirker terrenget negativt og hvorvidt det vil påløpe kostnader – nå eller senere – for dem som ikke er interessert i å være med. Den største frykten i så måte er at det kan bli tvungen påkobling og fordeling av anleggskostnader også for dem.

Kan kommunen redegjøre for hvordan dette kan gjøres med tanke på påvirkning av terrenget, hvordan en forlengelse av dagens avløpsledning kan løses rent praktisk og økonomisk og hvordan det i så fall vil påvirke både de som ønsker en avløpstilknytning og de som ikke ønsker det. 

Vi ønsker også å få avklart muligheten for tilgang til vann og fiberkabel i samme grøfta dersom det skulle bli aktuelt å forlenge avløpsledningen på Raphamn. 

Vi er takknemlig for et utfyllende svar for hvordan dette kan løses på Raphamn, slik at både de som er interessert i en tilknytning, og de som ikke er det, har et godt grunnlag når de tar stilling i dette spørsmålet. 

Mvh
Kjell Arne Bakke
På vegne av Raphamn Vel

www.raphamnvel.no