Har du husket kontingenten?

Det er tid for å betale medlemskontingenten til Raphamn Vel. Benytt samtidig anledningen til å oppdatere e-postadressen din.

Vellets kasserer, Hans Peter Moe, minner alle medlemmer i Raphamn Vel om at det nå er tid for å betale medlemskontingenten for 2019.  Han har sendt en e-post til alle han har adressen til. For alle andre er det fint om han i tillegg til kontingenten også får tilsendt e-postadresen.

– Vi håper at alle fortsatt ønsker å være medlem av vellet, men vi tar mer enn gjerne i mot også nye, inviterer Moe.

Noen av medlemmene har dessverre ikke betalt for 2018, men det kan greit gjøres ved å doble beløpet på fakturaen fra 350 til 700 kroner.


Betaling

Kontingenten
Kontingent for 2019 er den samme i år som i 2019: 
kr 350 kan betales inn på vellets kontonummer 0530 40 44855

Papirfaktura

Her er papirfakturaen, dersom du betaler på den måten. Utsendelse av faktura i posten koster ca kr 15,- per stk.


Oppdatert e-postadresse

For deg som ikke har mottatt e-post fra kassereren om kontingeneten, så er han takknemlig hvis dere kan sende e-postadressen din til: styret@raphamnvel.no