Raphamn-steinen som ble gravstøtte

Ultungsteinen er knyttet til én av de eldste muntlige overleveringer på Raphamn. Og historien fra 1400–1500 tallet skal være sann nok, fortalte Gustav Rusten til Raphamn-posten i 1989.

Av Carl S. Solberg, tidligere redaktør av Raphamn-posten

I gammel tid lå det en kirke på Søre Breden i Sel. Slik det sømmet seg den gang, gikk folk fastende til messe i påsken.

Mannen som historien forteller om, var bonde på Ultunga ved Mysuseter, en eiendom på mange tusen mål skog. Første påskedag gikk han over Raphamnsfjellet til kirken på Søre Breden.

Da messen var over, gikk bonden hjemover samme vei. På nordsiden av Øvre Raphamntjern skjedde det noe som tvang ham til å krype under en stor stein. Om mannen ble overrasket av uvær, var sulten og utmattet eller fikk et illebefinnende, forteller ikke historien noe om. Men sikkert skal det være at bonden ble funnet død under steinen, som siden har fått navnet Ultungsteinen.

Ultungsteinen avbildet i 2015. Alle bildene av steinen er lånt av Knut Bryn, Mysuseter/Oslo.

– Det er noe underlig at mannen gikk over Raphamnsfjellet, men det var trolig den raskeste veien, fortalte Gustav Rusten.

– Først på kart fra 1658 er det inntegnet en kirke nord i Laurgard. Det tyder på at historien kan være riktig.

Ultungsteinen ligger inne i skogen ca. 300 meter nord for Øvre Raphamntjern, og det er plass nok for et mann til å krype under steinen den dag i dag. (Artikkelslutt)


Her ligger Ultungsteinen

Av Kjell Arne Bakke, redaktør av www.raphamnvel.no

Fra Knut Bryn i Stiutvalget i Mysusæter Vel har vi fått tilsendt dette kartet som viser hvor Ultungsteinen ligger. Fra Raphamn går det sti både fra nord- og sørsiden av Nedre Raphamnstjern.

Steinen ligger ved seterstien mellom Raphamn og Mysuseter

Knut Bryn forklarer kartene på denne måten:

  • Den blå streken er den blåmerkede stien som stort sett følger skiløypa.
  • Den stiplede rød streken viser den opprinnelige stien. Mørkerødt betyr at stien er tydelig. Lyserødt betyr at stien er gjengrodd eller ganske utydelig. Den synes imidlertid på gamle flyfoto eller hvis man leter godt i terrenget.

Raphamn Vel og Mysusæter Vel har innledet et samarbeid om å rydde og merke den gamle seterstien forbi Ultungsteinen. Her er medlemmer av stiutvalget i Mysusæter Vel på en befaring ved steinen i 2015, fra venstre Arne Aas, Grete Aas, Tine Harbitz og Knut Bryn.

Den gamle seterstien går forbi Ultungsteinen.

 

Ultungsteinen sett fra en annen vinkel, i tilfelle du kommer fra en annen kant.