Kirstidalssetra

Kirstidalssetra ligger i Kirstidalen, rett nedenfor Rondanevegen omtrent midt mellom Raphamn og Mysuseter. For å komme dit til fots: Følg stien fra Nedre Raphamnstjønn nord- og nedover mot Uldalen.

 • Kirstidalen var opprinnelig en del av Selsverket Sameieskog og ligger i bratte skogslia høgt over og på sørsida av Uldalen.
 • Dalen skal ha fått navnet etter ei jente som hette Kirsti og som forårsaket skogbrann ved Brennhaugen, rett ved setra.
 • Kirstidalssetra har egen løkke og hører til Nordre Smedstuen på Selsverket og ligger i skogteigen til garden, 821 meter over havet.
 • Sélet ble satt opp i 1913 av han Gammel-Imbert Leirholo.
 • Gammel-sélet som sto der før hadde ingen årstall,og ingen vet når kve og seter ble anlagt.
 • En vår var både sél og løe flyttet mange meter nedover. Var det huldra sitt verk, eller skyldes det bekken som flomma over?
 • Det var bjørn i Kirstidalen, og det var dramatisk da barna tok med seg to bjørnunger inn i sélet.
 • Det var to råk til setra. Sommerstid: Forbi Uladammen og oppover. Vinterstid: Over Ula med løypestreng og rett opp lia.
 • I april- og maidagene 1940 evakuerte 16 psersoner til setra.
 • Under okkupasjonen var setra tilholdssted for lokale Milorg-folk.
 • Buskapen besto vanligvis av fire mjølkekyr og et par ungdyr, og i bekken var det fin avkjøling for mjølka.
 • Det ble ysta ost og kinna smør, som ble solgt til hyttefolk fra Mysuseter.
 • Høsten 1946 tok det gamle seterstellet var slutt. Kari Dahl Jordet var siste budeie i Kirstidalen.
 • Rundt 1952 var det slutt også med fôrkjøringen. Kvea ble da beite for sau i mange år framover.

  [ Les mer på selhistorie.no ]