Rondeslottet Høyfjellshotell

Her kan du lese historien om Rondeslottet Høyfjellshotell, som opprinnelig ble bygget som et ferie- og rekreasjonshjem for jernbaneansatte.

Kort fortalt

  • Jernbanepersonalets ferie - og rekreasjonshjem Rapham, bedre kjent som Rondeslottet Høyfjellshotell, ble innviet 7. september 1967.
  • Flere grunneiere hadde da solgt areal fra sine seterteiger, i alt cirka 240 mål.
  • Blant gjestene var samferdselsminister Håkon Kyllingmark, stortingsrepresentant Trygve Bratteli, LO-formann Parelius Mentsen, representanter for Oppland fylke og Sel kommune, grunneiere som hadde solgt areal til hotellet og entreprenører, arkitekter og byggeleder.
  • Bygningens gulvflate var på ca. 3000 kvadratmeter. Foruten værelser til 140 gjester, var det peisestue, bibliotek, salonger, forelesningssal, hobbyrom og bowlingbane.
  • I 1999 solgte eierne Norges Statsbaner og Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Jernbanepersonalets Forsikring Gjendsidige og Jernbanepersonalets Interessekontor, Region Øst, hotellet til sin daglige leder.
  • Hotellet hadde flere eiere, og fra 2010 ble det asylmottak, før det i 2017 ble hotell igjen.
    [ Les mer på selhistorie.no ]