Årsmøtet i Raphamn Vel 17. april 2019

Raphamn Vel har passert de første 40 år. Det ble markert ved at Marit Bergum Hosarøygard leste opp tidligere leder Carl S. Solberg sin beretning fra starten i 1978/1979 og noen tiår framover.

 Svein Grimsvang ga oss dessuten et tilbakeblikk på hvordan det var å komme opp til hytta i påsken for 60 år siden. Stikkord: lastebil til Rusten, så hest og slee, eller på ski med tunge ryggsekker for gjestene som gjerne ble møtt på Rusten av fjellfolket..., som avlastet dem for tunge sekker resten av turen.


Seks av ti er medlem av vellet

Årsmøtet 2019 samlet 19 av de rundt hundre medlemmene, men fortsatt er det 70 hytteeiere som ikke er medlemmer. Kontingenten ble stående på 350 kroner i året, ettersom det er potensial for flere medlemmer. Blant annet åpnet årsmøtet for at også medlemmene av Kleivrud vel kan bli fullverdige medlemmer av Raphamn Vel dersom de ønsker det.


Styret gjenvalgt

Styret tok gjenvalg, med Gjermund Øyhusom i spissen.

På bildet ses fire av de fem medlemmene i styret sammen med lederen av valgkomiteen Marit Bergum Hosarøygard.

Fra venstre: Anne Leine Andreassen, Marit Bergum Hosarøygard, Lillian Bakken Granberg, Hans Peter Moe og Gjermund Øyhusom (leder). Styremedlem Anders Wyller og varamedlem Jon Vegard Lunde var forhindret fra å delta på møtet. Fotograf: Mark Cabot.Ny hjemmeside skal lages

Dagens hjemmeside er i ferd med å ta kvelden, og det ble derfor bevilget penger til å bygge opp den nye nettsiden som årsmøtet åpnet for i fjor. Som redaktør ble valgt Kjell Arne Bakke.


Svært positive til Løypelaget

Under årsmøtet ble det referert fra årsmeldingen til Mysuseter, Raphamn og Kringseter løypelag. Leder Gjermund Øyhusom uttrykte stor støtte til løypelaget, og fra salen ble Raphamn-folk oppfordret til å støtte laget økonomisk.

 

Blomster- og gaveoverrekkelser

Møtet ble avsluttet med blomster-og gaveoverrekkelser til medlemmer i og utenfor styret som hadde gjort en ekstra innsats i løpet av året.

Referat fra årsmøtet