Sætrin på Raphamn gjennom 250 år

I 1998 ga Raphamn Vel ut heftet ”Sætrin på Raphamn gjennom 250 år”, skrevet av Knut Eidem.

I 1994 satte Raphamn Vel ned en komité for å skrive historien om seterlivet på Raphamn: Knut Eidem (leder), Jacob Bergum, Thora Igland og Ola Ulmo. I 1998 ga vellet ut heftet ”Sætrin på Raphamn gjennom 250 år”, skrevet av nettopp Knut Eidem. Han har tilbragt mye tid på denne seterstulen fra han var barn. Heftet ble utgitt i anledning Raphamn Vel sitt 20 års jubileum i 1998.

I heftet skriver Eidem om de tretten setrene, om mennesker, dyr og skiftende tider. Han tar for seg historien til hver enkelt seter, og skriver om personene som tilbragte mye tid der, ikke minst om sommeren. Heftet er ispedd intervjuer med lokalpersoner som vet mye om Raphamn, som Ola Ulmo og Thea Werner Henriksen (Rusten).

”Sætrin på Raphamn gjennom 250 år” er en hyllest til et fjellområde og en seterstul som er under kontinuerlig forandring, ikke minst på grunn av hyttebygging. Heftet anbefales for alle som har et forhold til dette fjellområdet, og for alle andre som er opptatt av livet på en seterstul i sin almindelighet.