Raphamn Vel

Raphamn Vel er en «avlegger» av Raphamnveien. Behovet for å ta tak i andre fellesoppgaver meldte seg etterhvert som hytteutbyggingen økte. Under veiens årsmøte den 20. mars 1978 foreslo en komité å opprette vellet. Et interimstyre ble valgt og Raphamn Vels første ordinære generalforsamling ble avholdt året etter, den 9. april.

Kontaktinformasjon

RAPHAMN VEL
c/o Hans Peter Moe
Hauges vei 13
0871 OSLO
Orgnr: 922820341
E-post: styret@raphamnvel.no

 

Styret

Styreleder: Gustav Michelson
Dysterud Gård
2100 Skarnes

Telefon: 4900 63 512
E-post: gustav@oddpotatoes.no

Styremedlem og kasserer: Hans Peter Moe
Hauges vei 13, 0871 Oslo
Telefon: 905 41 289
E-post: styret@raphamnvel.no

Styremedlem og sekretær: Anne Elisabet Leine Andreassen
Myrerskogveien 54 E, 0495 Oslo
Telefon: 930 46 893
E-post: anne.andreassen2@gmail.com  

Styremedlem: Anders Jørgen Wyller
Morgedalsvegen 24, 0378 Oslo
Telefon: 905 06 253
E-post: ajwyller@gmail.com

Styremedlem: Lillian Bakken Granberg
Høglia 28, 2640 Vinstra
Telefon: 906 13 129
E-post: lillian.granberg@gmail.com

Styremedlem og kontakt mot Stiglaget: Ove Turtum
Baksidevegen 305, 2682 Lalm
Telefon: 61 23 91 43
E-post: o-tu@online.no

Webredaktør: Kjell Arne Bakke
Sagadammen 26, 0884 Oslo
Telefon: 992 53 235
Email: redaksjonen@raphamnvel.no

 

Valgkomité

Marit Hosarøygard, telefon: 481 27 590
Jon Herud, telefon: 454 15 458

 

Representanter

Veistyret: Gunnar Anders Rusten
Rondanevegen 360, 2670 Otta
telefon: 481 27 590

Løypelaget: Jon Herud
Muserudbakken 18, 1350 Lommedalen
telefon: 454 15 458