Gamle bilder

Her vil det komme flere gamle bilder med tilknytning til Raphamn, foreløpig er dette bare en testside. Har du noen, send dem gjerne til oss.

Ragnhild Bergum på Bergumssetra

Ragnhild Bergum på Raphamn seter (Bergumsetra) på Raphamn, ukjent år. Bildet lånt fra Palmar Ruste/Sel Historielags bildesamling.

Ragnhild Bergum på Raphamn

 

Garden seter

Garden seter på Raphamn rundt 1958. Bildet lånt fra Palmar Ruste/Sel Historielags bildesamling.

 Garden seter på Raphan ca. 1958

 

Raphamn seter

Raphamn seter(Bergumsetra)en dag i august, ukjent år. Avfotografert fra boka Sætrin på Raphamn gjennom 250 år.

 

Til fjells med hest og slede

Svein og Toril Grimsvang (Kjøllesdal) nettopp ankommet hytta Vardebu med hest og slede en dag på slutten av 50-tallet/begynnelsen av 60-tallet. Bildet er lånt fra Svein Grimsvang.

 

Raphamn på slutten av 60-tallet

Dette bildet fra slutten av 1960-tallet er tatt fra Ulmohaugen og viser Lorttjønn og Jernbanepersonalets ferie- og rekreasjonshjem. Foto: Normann