Referat fra årsmøtet 2024

Årsmøtet for Raphamn Vel fant sted den 27. mars på Rondeslottet høyfjellshotell (asylmottaket) på Raphamn. I tillegg til styret møtte ca.18 personer. Se referatet her.

Tidligere seterstul

Raphamn har hatt setre siden midten av 1700-tallet. I dag er  Raphamnet populært mål for både hyttefolk, hotellgjester og dagsbesøkende.

Vellet stiftet i 1978

Dette er nettsiden til Raphamn Vel, som har til formål å ivareta saker av felles interesse for medlemmene. Vellet ble stiftet i 1978.

Skjermet mellom fjell

Raphamn ligger rett opp for Otta, vel 900 meter over havet på østsida av dalen. Området ligger nær skoggrensa, nærmest som i ei dokk eller et søkk.

Lendet ligger lunt og godt skjermet mellom fjellpartiene Raphamhø, Holtjønnpiggen, Åbbortjønnknatten og bratthellet ut mot Uldalen og Kirstidalen.

Les mer om Raphamn her

 


Om nettsiden

I menyen ovenfor finner du det meste av det du trenger å vite om dette fjellområdet – når du er på Raphamn eller planlegger et besøk.

 


Turkart for Raphamn

Kilde: www.norgeskart.no


Raphamnvel.no

Utgiver: Raphamn Vel ved leder Gustav Michelson, gustav@oddpotatoes.no


Redaktør: Kjell Arne Bakke, redaksjonen@raphamnvel.no